Košarica
0,00 €

Odstop od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec pravico, da v 14 dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok za uveljavljanje te pravice začne teči z dnem, ko je kupec prejel blago.

Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati ponudniku v 15 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Kupec lahko ponudnika o odstopu od pogodbe in vračilu blaga obvesti preko elektronske pošte [email protected].

Kupec mora prejeto blago vrniti v roku, zakonsko določenem za odstop od pogodbe, kar se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Naslov za vračilo blaga prodajalcu je Pozitivna sprememba d.o.o., Šenčurska pot 29, 4208 Šenčur.

Kupec, ki odstopa od pogodbe, moram prodajalcu vrniti izdelek na naslednji način:
– mora biti v originalni embalaži;
– izdelek mora biti neodprt, nepoškodovan in v nespremenjeni količini;
– vrnjenemu izdelku morate priložiti natisnjen e-račun;
– osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo.

Vračilo plačila bomo opravili v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena promocijska koda oz koda za popust, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Na TRR kupca se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga.

Gotovine ne izplačujemo.
Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Vračilo poškodovanih pošiljk

Kupec lahko vrne tudi blago, ki je bilo uničeno ali poškodovano ob prevozu. Če je poškodba na pošiljki, nastali zaradi prevoza, vidna, lahko kupec takšno pošiljko zavrne takoj pri dostavi

Če je paket vidno fizično poškodovan ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi, ki je paket dostavila. To stori tako, da nas obvesti in vam po dogovoru pošljemo dostavno službo, ki prevzame paket v enakem stanju, kot ste ga prejeli (brez da bi karkoli dodali ali odstranili) ter izpolnite reklamacijski zapisnik. Skupaj dostavno službo bomo poskrbeli, da bo reklamacije rešena v najkrajšem možnem času.

Reklamacije

Kupec lahko blago reklamira pod naslednjimi pogoji:

– če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil;
– če je prodajalec poslal napačne izdelke;
– če je prodajalec poslal izdelke v napačni količini;
– če izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

Kupec lahko blago reklamira v 14 dneh od nakupa in zahteva zamenjavo za ustrezen izdelek.

Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tudi tako, da ga prinese osebno.

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

Neobstoj pravice do odstopa od pogodbe

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:

1.     o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2.     o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3.     o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4.     o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5.     o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

6.     o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7.     o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

8.     o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

9.     o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;

10.  sklenjenih na javnih dražbah;

11.  pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;

12.  o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

13.  o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Reševanje sporov

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno.
Ponudnik mora postaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri sodnem reševanju spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem, zato si bo ponudnik prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Če sporazuma ne bo možno doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Kranju.

Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/